Ε.ΔΙ.Π.

 stefanos armakolas

Στέφανος Αρμακόλας

 Ε.ΔΙ.Π - Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ Πάτρας

  Σπουδές

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ΕΠΠΑΙΚ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Πάτρας, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, «Σπουδές στην Εκπαίδευση», από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στην μη Τυπική Εκπαίδευση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Τρέχουσα θέση

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Παράρτημα της Πάτρας.

Διδασκαλία μαθημάτων :

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα, Παιδαγωγικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ-  Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας στο ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ.


 Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομιών στην Σχολική Μονάδα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» - ΑΣΠΑΙΤΕ  (2015-2106, εαρινό εξάμηνο).

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» - ΑΣΠΑΙΤΕ  (2016-2107, 2017-2018).

  Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι τις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήμη στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: \"Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών- STEM\" (2015-2016, εαρινό εξάμηνο, 2016-2017, 2017-2018)

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
-Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο «I am not scared» που υλοποίησε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που αναφέρεται στη μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής επιθετικότητας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο: Life Long Learning, Sub Programme: KA1 Policy Cooperation and Innovation, Studies and comparative research, project n° 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR  για το  χρονικό διάστημα από 1/11/2010 μέχρι και 31/10/2012 με Επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Δ. Αλιμήση.

-Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ Strategic Partnerships GREENSKILLS4VET  Application‐no.: 2016‐1‐DE02‐KA202‐003386  1.09.2016 – 30.06.2018 με Επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Λ. Γομάτο.

-Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό έργο για την αξιολόγηση της πλατφόρμας SlideWiki (https://slidewiki.org/) - SlideWiki EU Project – EU ICT-20-2015 - Horizon 2020 Project (under Grant Agreement No 688095), με συντονιστή το Open University UK.

Έρευνητικά ενδιαφέροντα

Η σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η εξ αποστάσως εκπαίδευση, η εκπαιδευτική τεχνολογία - πολυμέσα, η εκπαίδευση ενηλίκων και η χρήση βιωματικών τεχνικών διδασκαλίας. 

 -Μέλος Ερευνητικής Ομάδας Εργαστηρίου Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - ΠΤΔΕ Παν. Πατρών CETL

 -Mέλος στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

 -Μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

- Iδρυτικό μέλος στην Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM

-Research Visitor:

Knowledge Media Institute - Open University UK,  12/2013, 07/2015 (Erasmus Staff Mobility)

Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen CZ, 12/2015 (Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών)

Faculty of Education, Instituto Piaget in Portugal, 2016 (Erasmus).

-Céreq – Centre d‘études et de recherches sur les qualifications. Department for labour, employment and training
(Marseille, FR,  2017).
-BFI OÖ – Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, WTS – Economy, technology, Languages (Linz, Austria, 2018).
-Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Λευκωσία, 2019 (Erasmus).

      
 
Δημοσιεύσεις
 1. Φραγκούλης Ι., Αρμακόλας Σ. (2009). Καταγραφή απόψεων εκπαιδευόμενων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εξ’αποστάσεως προγράμματος ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πρακτικά σελ. 149-164, 13ο διεθνές συνέδριο «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Αρμακόλας Σ. (2009). Οι απόψεις των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχέση με την χρήση των βιωματικών τεχνικών στη διδασκαλία των μαθημάτων στο εργ. Φυσικής. Πρακτικά , 1ο συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ, σελ.109.
 3. Αρμακόλας, Σ.,Αλιμήσης, Δ.,Σαπουντζάκη, Γ.,Μητρούλια, Σ. (2011). Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες:μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου. Στο: Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Βίκη, Α., «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή», Τ.ΙΙ, σελ. 213-224, εκδ. Κυριακίδη.  Αθήνα. ISBN: 978-960-4467-288-2
 4. Γομάτος, Λ., Αρμακόλας, Σ., Μπακόπουλος, Ν. (2011). Παιδαγωγική-Διδακτική προετοιμασία των Εκπαιδευτικών της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Αξιολόγηση ενός μοντέλου Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας,  2ο συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ, 16/12/2011. Αθήνα
 5. Aρμακόλας, Σ., Αλιμήσης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Η ψηφιακή πλατφόρμα Flashmeeting: Mία μελέτη περίπωσης στα πλαίσια του Iam not scared Project για την σχολική βία. Πρακτικά 7oυ ICODL, σελ.192-200.ΕΑΠ
 6. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2014). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Flashmeeting. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 451-458.
 7. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βασιλοπούλου, Γ. (2014). Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τομ.Α, σελ.339-353, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκδ. Διάδραση.
 8. Aρμακόλας, Σ., Μιχαηλίδη, Δ.,Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση: Μια εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», σελ. 1534-1541.
 9. Kαταφιώτη, Μ., Μητρούλια, Σ., Αρμακόλας, Σ. (2015). «Η Αξιοποίηση του λογισμικού “Inspiration” στην Κατάρτιση Ενηλίκων μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης". Στα Πρακτικά του 8th International Conference in Open and Distance Learning 7-8/11/2015. ΕΑΠ. Αθήνα.
 10. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Μασσαρά, Χ., (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Πρακτικά  του 8th International Conference in Open and Distance Learning  τομ.8 αρ.2α σελ.102-112. ΕΑΠ. Αθήνα.
 11. Papadiamantopoulou, M.,Papadiamantopoulou, C., Armakolas, S.,Gomatos,. L. (2016). Pre-service and in-service teacher training: the use of technology in the greek educational system. Proceedings:konference Olympiáda techniky Plzeņ 2016. ISBN 978-80-261-0620-3  Západoĉeská univerzita v Plzni. University of West Bohemia.
 12. Militsopoulos,.C., Sakellariou, P., Armakolas,S. (2016). Cloud sercices in teachers' education. Proceedings:konference Olympiáda techniky Plzeņ 2016. ISBN 978-80-261-0620-3  Západoĉeská univerzita v Plzni .University of West Bohemia.
 13. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βύρης, Δ. (2016). Η ενσωμάτωση των ΕΛ/ΛΑΚ στη σχολική τάξη: μελέτη των απόψεων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference "ICT in Education",Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, pp. 647-654. 
 14. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61.
 15. Karagiannopoulou, A., Papadopoulos, A., Armakolas, S. (2017). Video creation and social networking educational enviroment. A case study of pre-service teacher training in ASPETE Patras. Proceedings:Konference Olympiáda techniky Plzeņ 2017, University of West Bohemia, pp.71-77. ISBN 978-80-261-0710-1
 16. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Μαγκάκη, Φ. (2017). Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, AΣΠΑΙΤΕ, σελ. 298-309.
 17. Armakolas, S., Mikroyannidis, A., Panagiotakopoulos, C., Panousopoulou, T. (2016). A Case Study on the Perceptions of Educators on the Penetration of Personal Learning Environments in Typical Education. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 6(1), p.18-28
 18. Φραγκούλης, Ι., Χαλέλλη, Ε., Αρμακόλας Σ. (2017). Διερεύνηση  της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σύγχρονο σχολείο. Στo Λ., Kυριακίδης, Γ., Ιακωβίδης, Δ., Πάντα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Τόμος Γ, σελ, 370-382
 19. Αρμακόλας, Σ., Μαγκάκη, Φ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2017). Aνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και δείκτες ποιότητας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των αποθετηρίων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 85-96). Αθήνα: ΕΔΑΕ.
 20. Aραβαντινού-Καρλάτου Α., Φραγκιαδουλάκης, Ι., Αρμακόλας, Σ. (2017). Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με προβλήματα όρασης . Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Α΄θμιας εκπαίδευσης. Στo Λ., Kυριακίδης, Γ., Ιακωβίδης, Δ., Πάντα, πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Τόμος Γ, σελ, 6-14.
 21. Mach, P., Krotký, J., Αρμακόλας, Σ., Γομάτος, Λ. (2017). Εκπαιδευτικοί Τεχνολογικών μαθημάτων στην Εκπαίδευση. Μία συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας και Τσεχίας. Πρακτικά εργασιών 3ου Συνεδρίου “Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού”, σ.χ-ψ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 5-6 Μαϊου  2017.
 22. Φάκος, Γ., Σακελλαρίου, Π., Αρμακόλας, Σ. (2017). Το Google+ και η Μαθησιακή ανάλυση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου “Διδακτικές Διαδρομές” σελ. 375-389 ISBN 978-618-82841-1-1
 23. Zotos, C., Armakolas, S. (2018). The role of social media in Education: Designing a novel digital learning environment. ITEV, 01(2018): 59-65. ISSN: 2571-2619.
 24. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Viris, D. (2018). Integrating Free and Open-Source Software in the Classroom: IMprinting Trainee Teachers' Attitudes. In A. Mikropoulos (ed), Research on e-Learning and ICT in Education (chapter 7). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-95058-7.
 25. Chondrogianni, D., Malaisiada. E., Tsakoumagkou. P., Armakolas. A. (2018). STEM policy΄s integration into the Greek educational teacher training system. ITEV, 01(2018): 25-39. ISSN: 2571-2619.
 26. Σπηλιοπούλου, Α., Ντάγανου, Μ., Γομάτος, Λ., Αρμακόλας, Σ. (2018). Διδακτική παρέμβαση μέσα από την Τέχνη στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Πρακτικά συνεδρίου “Οι τέχνες στο Ελληνικό σχολείο” (υπό δημοσίευση). ΕΚΠΑ 11-13/10/2018.
 27. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Magkaki, F. (2018). Interaction and Effectiveness - Theoretical Approaches in a Teleconference Environment. International Journal of Sciences 09(2018):21-26.
 28. Πασχαλίδου, Σ., Μόσχου, Τ., Αρμακόλας, Σ. (2018). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μαθητών Γυμνασίου και η επιρροή της διαπαιδαγώγησης. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου συνεδρίου “Διδακτικές διαδρομές” (υπο δημοσίευση).
 29. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A. (2018). Teleconference in support autonomous learning. European Journal of Open, Distance and e-Learning, 21(2): 27-43.
 30. Mikroyannidis, A., Pallonetto, F., Mangina, E., Pyrini, N., Sadauskas, M., Trepule, E., Volungeviciene, A., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Armakolas, S., Mauro, A., Cheniti, L. and Korbaa, O. (2018). Lessons learned from the use of the SlideWiki OpenCourseWare platform in different learning contexts, 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2018), Seville, Spain, International Academy of Technology, Education and Development (IATED).
 31. Karfaki, E., Armakolas, S. (2019). Video as a tool for student counselling in Higher Education. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), p. 240-251, ISSN:2241-9152.
 32. Armakolas, S., Robolas, P., Karachalios, I., Karachasani, A., Anastopoulou, P., Gomatos, L. (2019). Constructing and implementing an OER regarding sustainability issues in vocational education. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), p. 402-416, ISSN:2241-9152.

 

 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Παιδαγωγικό Τμήμα
Παράρτημα Πάτρας

Αχαϊκής Συμπολιτείας 20- Πάτρα
 tel: +302610461412
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. skype: stef armakolas
Προσωπική ιστοσελίδα